De intrinsieke waarde van aandelen berekenen ✓ Beleggen in aandelen

Kunnen we op een andere manier naar de waarde van aandelen kijken dan naar de huidige marktprijs? Het probleem met de marktwaardering is dat deze nogal onderhevig is aan fluctuaties, zelfs binnen een en dezelfde handelsdag. Kennelijk kan ‘de markt’ niet tot een definitief oordeel komen op de vraag wat een aandeel waard is.

Dit is natuurlijk niet zo enorm verrassend, omdat ‘de markt’ niets anders is dan een collectie van kopers en verkopers. De toevallige beslissing van een grote koper of verkoper kan de koers van een aandeel behoorlijk beïnvloeden, zonder dat we onmiddellijk tot de conclusie moeten komen dat onze waardering van het aandeel moet worden aangepast.

Toch zou het handig zijn om meer vastigheid te hebben in het waarderen van aandelen dan de waardes die uit de wispelturige markt rollen. Bovendien is het natuurlijk handig om een maatstaf te hebben die een indicatie geeft of de markt het wel bij het rechte einde heeft. Markten, en dan met name financiële markten, kunnen soms in de greep raken van zichzelf versterkende cycli van optimisme en pessimisme, waarbij financiële instrumenten sterk kunnen afwijken van… de intrinsieke waarde.

Het dividend discount model | Beleggen in aandelen

Maar wat is dat, de ‘intrinsieke waarde?’ Dat is niet zo heel eenvoudig te beantwoorden. In essentie geeft een aandeel, zoals veel financiële activa het recht op een serie betalingen in de toekomst. Met andere woorden, de waarde hangt af van:

 • Hoe hoog die betalingen zijn

 • Hoe we betalingen in de toekomst moeten herleiden tot een waardering in het heden.

Om met die laatste te beginnen, daar is een standaard methode voor welke gebruik maakt van een verdisconteringsvoet, een rente waarmee toekomstige inkomsten moeten worden verdisconteerd. Geld in het heden kunt u namelijk op de bank zetten en rente op verdienen, geld in de toekomst niet, dus we moeten die rente ervan af trekken.

Als we de jaarlijkse inkomensstroom verdisconteren met een rekenrente, dan krijgen we als intrinsieke waarde:

Waarbij:

 • r = de rente (de discontovoet)

 • Div1 = Dividend in jaar 1

 • Div2 = Dividend in jaar 2, etc.

Dit ziet er allemaal mooi exact uit, alleen weten we vaak niet zoveel over toekomstige dividenduitkeringen. Deze berekeningen zijn makkelijker te maken wanneer een bedrijf een met stabiel dividend beleid heeft (en deze met een track record kan bevestigen) .

Een variant van dit model is het Gordon groei model:

Waarbij:

 • DPS1 = Verwachte dividend volgend jaar

 • R = Discount rate

 • G = Jaarlijkse groeivoet in de dividendbetalingen

We zien hier dat als de groei in de dividend uitkeringen groter is dan de verdisconteringsvoet, de waarde van het aandeel niet negatief maar positief wordt verdisconteerd.

Deze modellen werken natuurlijk lang niet op alle aandelen, want lang niet alle bedrijven genereren een positieve cash flow welke ze in staat stelt om dividend uit te keren. Daarnaast betalen lang niet alle bedrijven die een positieve cash flow genereren dividend.

Het residual income model | Beleggen in aandelen

Een andere benadering vormt het residual income model, in zijn meest simpele form levert dat de volgende formule op:

Waarbij:

 • B0 = Huidige boekwaarde per aandeel

 • Bn = Verwachte boekwaarde per aandeel at n (jaar in de toekomst)

 • ROEn = Verwachte winst per aandeel

 • r = Discontovoet

We zullen u hier niet vermoeien met de details, maar de essentie is het verschil in winst per aandeel en boekwaarde per aandeel. Een intrinsieke waarde wordt verkregen door de boekwaarde per aandeel op te tellen bij het verdisconteerde residue inkomen (de winst per aandeel)

Discounted cash flow | Beleggen in aandelen

Verreweg de meest gebruikelijke methode (niet alleen voor aandelen) is de discounted cash flow:

Waarbij:

 • CFn = Cash flows in periode n

 • d = Discontovoet

Hier wordt de intrinsieke waarde van een aandeel bepaald middels de verdisconteerde som van de toekomstige vrije cash flow. De cash flow wordt berekend door de netto winst plus amortisatie en afschrijvingen minus de veranderingen in werkkapitaal en kapitaalinvesteringen.

Wat hebben we aan deze intrinsieke waarderingen?

Belangrijkste punt hier is dat we een zekere maatstaf hebben die ons een indicatie kan geven of de markt een aandeel onder waardeert of over waardeert. Ondergewaardeerde aandelen bevatten een zekere veiligheidsmarge, de kans dat ze verder dalen is minder dan bij overgewaardeerde aandelen, zelfs al zou de intrinsieke waarde dalen.

U dient zich wel af te vragen waarom de markt een lage waardering aan het aandeel geeft. Veel van de meest succesvolle beleggers hebben methodes ontwikkeld om hier het kaf van het koren te scheiden. Deze methode bestaat uit twee stappen:

 1. Gebruik een maatstaf of methode om ondergewaardeerde aandelen te identificeren

 1. Gebruik een eigen methode om erachter te komen of deze onderwaardering terecht is.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.