De conservatieve belegger ✓ Beleggen in aandelen

Velen denken dat conservatief beleggen simpel en saai is, gericht op het behoud van vermogen door middel van aanschaf van aandelen van grootste en meest liquide bedrijven. De realiteit is echter ietwat complexer en we moeten eigenlijk twee zaken van elkaar onderscheiden:

  1. Een conservatieve belegging. Dit is inderdaad een belegging met de grootste kans op behoud van vermogen met het minste risico.

  2. Conservatief beleggen is gericht op het op een juiste manier identificeren van conservatieve beleggingen.

Beleggers blijken nogal eens de mist in te gaan door zich teveel op het eerste en te weinig op het tweede element te storten. De methode is eigenlijk belangrijker dan het resultaat, want dit minimaliseert de kans op ondeugdelijke uitkomst het meest.

Eigenlijk is hier hetzelfde principe van kracht als bij total quality management (TQM), een benadering in de industrie welke gericht is op het voorkomen van de productie van defecte producten. Hoewel ontwikkeld in de Verenigde Staten (Deming) is het vooral Japan dat na de tweede wereldoorlog op de industriële kaart werd gezet middels TQM methodes.

Kwaliteitscontrole richtte zich vroeger louter op het controleren van defecte producten als deze al waren geproduceerd. Dit is duur, omdat er slechts steekproeven worden genomen en er dus toch slechte producten bij de klant terecht kunnen komen. Bovendien richt TQM zich op een productieproces dat juist moet voorkomen dat er defecten in de producten sluipen die later dan weer moeten worden gerepareerd.

De simpele, maar correcte aanname van TQM is immers dat defecte producten simpelweg het resultaat zijn van een ondeugdelijk productieproces. Verbeter het productieproces en er zullen minder defecte producten uitrollen.

TQM is dus een beetje als het brandpreventje, een oude Nederlandse postbus 51 campagne welke beweerde dat voorkomen beter is dan blussen. En eigenlijk is het met conservatief beleggen niet anders. Ook hier moeten we de meeste aandacht geven aan het proces, dan komt het vanzelf goed met de output van dat proces.

Beleggen in aandelen; wat onderscheidt een conservatieve investering?

  1. Veiligheid

  2. Kwaliteit van het management

  3. Karakteristieken van de business

Van een ‘veilige’ belegging zou u mogen verwachten dat deze de stormen die bij tijd en wijlen over financiële markten kunnen razen met enig gemak kunnen doorstaan. Alles is relatief in het leven, met doorstaan bedoelen we dat ze beter overeind blijven dan de meeste andere investeringen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan aandelen die niet conjunctuurgevoelig zijn zoals nutsbedrijven en aandelen in gezondheidszorg bedrijven. Maar wat denkt u van bedrijven met de laagste productiekosten in hun sector? Dit zijn doorgaans bedrijven die het best door een crisis komen. Of bedrijven met een sterke marketing en onderzoekscomponent, want dat stelt ze in staat om hogere prijzen te verkrijgen dan de concurrentie of om marktontwikkelingen voor te zijn.

Meesterbeleggers zoals Warren Buffett hechten veel waarde aan de kwaliteit van het management en dat is niet zonder reden. Dit is belangrijker dan in welke sector of industrie het bedrijf opereert. Dit blijkt uit het feit dat de winstgevendheid en andere bedrijfsprestaties meer verschillen tussen bedrijven in dezelfde industrie dan de gemiddelde prestaties van bedrijven in verschillende industrieën. Selecteer op kwaliteit van het management, al is dit makkelijker gezegd dan gedaan, dat geven wij grif toe.

Dat de kwaliteit van het management belangrijker is dan de industrie of sector waarin het bedrijf opereert wil niet zeggen dat die laatste niet van belang is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er weinig groeimogelijkheden zijn, of dat de sector zelfs krimpt, of dat de concurrentie hevig is, of dat er regelgeving op komst is welke de winst nadelig beïnvloed, of dat de entree barrières laag zijn in de sector.

Beleggen in aandelen; conservatieve investeringen welke de test passeren

Bedrijven zoals Coca-Cola, Walmart en Johnson & Johnson voldoen aan de bovenstaande drie criteria. Deze bedrijven bewijzen dit met een track record dat decennia terug in de tijd gaat. Coca-Cola’s concurrentie is beperkt tot Pepsi en een paar andere bedrijven maar het is onwaarschijnlijk dat er ergens in een garage entrepreneurs bezig zijn om een product te ontwikkelen dat Coca-Cola van de troon gaat stoten.

Walmart is een stoomwals die vooralsnog alles plet wat het op zijn weg tegenkomt. Er zijn weinig redenen te verzinnen waarom dat binnenkort zal veranderen.

Conclusie

Conservatief beleggen houdt niet alleen de identificatie in van grote bedrijven met een gevestigde positie, het houdt vooral in uit te vinden waarom die positie zo gevestigd is en wat deze mogelijk bedreigd.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.