Een introductie tot preferente aandelen

Preferente aandelen zijn een soort kruising tussen aandelen en obligaties. Ze lijken op obligaties omdat:

 • Preferente aandelen worden uitgegeven met een vaste ‘par value’ (een nominale, vaste waarde, obligaties hebben doorgaans een par value van $1000).

 • Preferente aandelen betalen een dividend als een vast percentage van de par value.

De marktwaardering van preferente aandelen is daarmee onderhevig aan dezelfde gevoeligheid ten opzichte van renteveranderingen omdat het vaste dividend percentage ten opzichte van de par value qua werking identiek is aan een obligatierente (zie onder)

 • Preferente aandelen hebben weliswaar een oneindige looptijd maar zijn aflosbaar door de uitgevende onderneming na een zekere datum

 • Preferente aandelen zijn preferent maar net als obligaties krijgen ze voorrang boven gewone aandelen als de onderneming wordt geliquideerd

 • Net als met converteerbare obligaties kunnen preferente aandelen worden omgezet in gewone aandelen. Dit geeft beleggers flexibiliteit, ze kunnen de vaste rente cashen tot het moment dat ze verwachten dat de koers van de gewone aandelen gaat stijgen.

 • Net als obligaties worden preferente aandelen beoordeeld door kredietbeoordeling bureaus zoals Fitch, Standard & Poors en Moody’s.

Obligaties hebben een vaste nominale waarde (par value), doorgaans $1000 en een vaste couponrente. De mechaniek voor het aanpassen van renteveranderingen is simpel een verandering van de koers van de obligaties.

Stel: We hebben een obligatie $1000 met coupon (jaarlijkse betaling) van $50, een rente van 5%.

De rente loopt op, bijvoorbeeld omdat de inflatieverwachtingen toenemen. Dit zal tot een daling van de obligatiekoersen leiden. Als de bovenstaande obligatie daalt tot $800 dan is de rente gestegen tot 50/800 = 6,25%.

Preferente aandelen hebben weliswaar een oneindige looptijd, maar zijn liquideerbaar door de uitgevende onderneming na een zekere datum. De motivatie voor dit is dat de uitgevende onderneming de preferente aandelen kan vervangen door nieuwe preferente aandelen met een lagere rente. Ook hierin lijken preferente aandelen dus op obligaties. Bovendien is het mogelijk dat de uitgevende onderneming een prijs boven de par value betaalt.

De verschillen tussen obligaties en preferente aandelen

Naast overeenkomsten zijn er ook een paar verschillen:

 • Preferente aandelen vormen een andere klasse activa, het zijn participaties in bedrijven, geen schuldpapier.

 • Preferente aandelen betalen dividend, geen rente, en als zodanig zijn de betalingen minder zeker dan de rentebetalingen op obligaties. Als er een cash probleem is kan de de onderneming besluiten om de dividenduitkering op preferente aandelen op te schorten. Ook worden dividenden uitgekeerd van de winst na belasting, rente op obligaties komt uit de winst voor belasting.

 • Informatie over preferente aandelen zijn voor de belegger doorgaans wat toegankelijker dan informatie over obligaties. Ook is de handel in preferente aandelen vaak meer liquide omdat de par value doorgaans aanzienlijk lager is vergeleken met obligaties ($1000) en de laatste vaak pas met een minimum van vijf kunnen worden verhandeld.

Preferente en gewone aandelen

Er zijn natuurlijk ook een aantal verschillen en overeenkomsten tussen preferente aandelen en gewone aandelen. Laten we met de overeenkomsten beginnen, beiden betalen een dividend uit de netto winst (winst na belastingen). Er zijn echter meer verschillen:

 • Preferente aandelen hebben een vast dividend, waarvan de betaling voorrang heeft op de betaling van het dividend op de gewone aandelen.

 • De koers van de gewone aandelen reageert op bedrijfsontwikkelingen, de koers van de preferente aandelen reageert op renteveranderingen.

 • Houders van preferente aandelen hebben vaak geen stemrecht, in tegenstelling tot de houders van gewone aandelen.

Typen preferente aandelen

Preferente aandelen vormen geen uniform geheel want er zijn verschillende soorten preferente aandelen:

 • Cumulatief preferente aandelen. De meeste preferente aandelen zijn cumulatief, in de zin dat als een (uitgevend) bedrijf dividend opschort, deze uiteindelijk met terugwerkende kracht moeten worden uitbetaald voor elk ander dividend.

 • Opzegbaar preferente aandelen zijn opzegbaar door de uitgever tegen een prijs en op een datum vastgelegd in de prospectus.

 • Winstdelende preferente aandelen hebben het potentieel om bovenop het vaste dividend ook nog een extra dividend te genieten, condities vindt u in de prospectus.

 • Variabele preferente aandelen geven geen vast, maar een variabele dividenduitkering welke de houder enige bescherming biedt tegen ongunstige rentebewegingen. Condities ook hier weer in de prospectus.

Waarom geven ondernemingen preferente aandelen uit?

Hier zijn een aantal redenen voor aan te voeren. Preferente aandelen vinden doorgaans gretig aftrek bij institutionele beleggers en er is sprake van flexibiliteit in de dividenduitkering. Als het bedrijf zich dat een tijd niet kan veroorloven kunnen de betalingen worden opgeschort.

De voor en nadelen van preferente aandelen

We zetten de zaken nog even op een rijtje. Eerst de voordelen:

 • Hogere vastrentende betalingen dan obligaties of gewone aandelen.

 • Lagere benodigde investering vergeleken met obligaties.

 • Prioriteit over gewone aandelen bij dividenduitkering en liquidatie.

 • Grotere koersstabiliteit vergeleken met gewone aandelen.

 • Grotere liquiditeit vergeleken met obligaties van vergelijkbare kwaliteit.

De nadelen:

 • Preferente aandelen zijn liquideerbaar door de uitgever.

 • Het gebrek aan een vaste afloopdatum maakt het terugkrijgen van de investering enigszins onzeker (want de koers op de secundaire markt kan afwijken van de par value).

 • Gevoeligheid voor de rentestand.

 • Gebrek aan stemrecht.

Kortom, het zijn interessante producten maar lees altijd eerst zorgvuldig de prospectus.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.