Een introductie tot technologie aandelen ✓ Beleggen in aandelen

Op de Amerikaanse beurzen vormen technologie aandelen de grootste groep, groter dan de industriële of de financiële sector. En er is vrijwel geen uithoek van de economie welke niet grondig door de producten en diensten van de technologiesector wordt veranderd. Het is de meest dynamische, innovatieve sector van de economie en bedrijven zijn gedwongen tot aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Ontwikkelingen gaan razendsnel, wie herinnert zich niet dat mobiele telefoons zo groot en zwaar als een baksteen waren, of de pre-iPhone dagen toen Nokia de wereld in handen leek te hebben, of de tijden dat 640K een adequate hoeveelheid geheugen voor een personal computer was?

De technologiesector wordt gekenmerkt door een snelle productcyclus, dat wil zeggen, producten hebben doorgaans een korte levensduur, de concurrentie is moordend, en om in de woorden van Andy Grove, voormalig CEO van Intel te blijven, alleen de paranoïde overleven.

Dit betekent dat de winnaars en de verliezers niet permanent in hun respectievelijke posities hoeven te blijven. De winnaars van vandaag kunnen de verliezers van morgen zijn, zie de ervaringen van bijvoorbeeld Nokia en Blackberry. En Apple was eens op sterven na dood, rees toen als een phenix uit de as en werd de meest waardevolle onderneming ter wereld, om laatst toch weer behoorlijk terug te vallen.

Beleggen in aandelen; technologie sectoren

Ook binnen de technologie aandelen zijn er verschillen tussen de sectoren, we zetten er een paar voor u op een rijtje:

  • Halfgeleiders

  • Software

  • Netwerk en internet bedrijven

  • Hardware

Halfgeleiders

Halfgeleiders (chips) zitten in bijna alle andere technologieproducten welke zij van rekenkracht en geheugen voorzien. Hoewel de halfgeleider sector op zichzelf al enorm is zijn er vier keer zoveel fysieke producten die gebruik van chips maken, en nog eens een hele serie complementaire producten. Wat zouden we bijvoorbeeld aan software hebben zonder microprocessoren of geheugenchips?

Er zijn van allerlei soorten chips, analoge chips, digitale chips, signaal chips, etc., maar ze worden het vaakst ingedeeld naar uiteindelijke functie, zoals power management, microprocessor, controller, sensor, of versterker.

Wat u vooral in de gaten dient te houden is dat de industrie erg cyclisch is, dit heeft onder andere te maken met het enorme gehalte aan vaste kosten, waardoor zelfs bij een geringe vraagvermindering de prijzen fors kunnen dalen omdat producenten blijven verkopen om de productiecapaciteit volledig bezet te houden. Niet alle sectoren zijn daar overigens even gevoelig voor, daar waar producenten superieure producten hebben ontwikkeld welke door de concurrentie moeilijk te evenarenzijn (zoals de microprocessoren van Intel) heeft de producent behoorlijke macht over de prijs.

Daar gaat het dan ook vooral om bij het op zoek gaan naar winnaars in de sector, welke producenten zijn in staat superieure producten tegen een competitieve prijs op de markt te brengen?

Software

Zonder software werkt er weinig meer in de moderne wereld. Zelfs in auto’s, symbool van de tweede (mechanische) industriële revoluties zitten zoveel chips en software dat we vijftig jaar terug in de tijd zouden gaan als we die eruit zouden halen. De software sector is enorm, goed voor meer dan $300 miljard aan omzet per jaar.

Probleem van software is dat het makkelijk is te kopiëren en moeilijk met patenten te beschermen, en bovendien zijn de entree barrières laag, waardoor er plotseling kleine nieuwe bedrijfjes kunnen ontstaan die het veel grotere gevestigde bedrijven enorm lastig maken, of zelfs hele nieuwe sectoren in het leven roepen.

De ontwikkelingskosten kunnen enorm zijn, maar de kosten zijn vrijwel 100% vaste kosten omdat het kopiëren vrijwel geen kosten met zich meebrengt. Dit wordt nog gemakkelijker met distributie via het internet, hier zijn de marginale kosten (de extra kosten die worden gemaakt om een extra kopie te maken en distribueren) zo goed als nul.

Het nieuwste bedrijfsmodel in de software is de zogenaamde SaaS, ofwel software as a service. De software draait dan op servers in “the cloud,” dat wil zeggen, op servers in enorme server “farms” en niet op de servers van de gebruiker. Er wordt maandelijks afgerekend naar gebruik. Het voordeel voor de gebruiker is dat een groot deel van de eigen ICT beheerfunctie niet meer nodig is, een voordeel voor de software producent is dat er meer terugkerende inkomsten worden gegenereerd, met in het algemeen hogere marges.

Netwerken en het internet

Van lokale netwerken tot het internet, deze hebben de communicatiemogelijkheden en bedrijfsvoering enorm veranderd en grote efficiencyverbeteringen mogelijk gemaakt, al weet nog niet ieder bedrijf daar goed van te profiteren. Hele nieuwe bedrijfsmodellen zijn zelfs mogelijk geworden, zoals winkels zonder fysieke presentie en het hierboven al besproken SaaS.

De eCommerce bestaat uit een B2C (business-to-consumer) en een B2B (business-to-business) sector, de eerste was in Amerika alleen al goed voor $150 miljard omzet in 2010 en de tweede, goed voor zeker $3 biljoen per jaar aan omzet wereldwijd, maakt een hele serie praktijken efficiënter, zoals supply-chain management, customer relationship management en datamining.

Hardware

Wellicht het minst in de schijnwerpers vandaag de dag zijn de hardware makers, niet verwonderlijk omdat steeds meer toegevoegde waarde van hardware in de chips en software gaat zitten, zelfs met een betrekkelijk mondain product als een auto. Aan de andere kant zijn er investeerders die juist hier goede mogelijkheden zien, een grote groei van het internet gaat immers gepaard met een grote vraag naar kabels, glasvezels, harddisks, computers, routers, switches en nog een heleboel meer ‘hardware.’ Zelfs de huis-tuin-en-keuken PC is nog lang niet dood, veel ondernemingen kunnen niet zonder, ook al is de tablet ook hier in opkomst.

technologie aandelen

Beleggen in technologie aandelen

Vaak genieten technologie aandelen een hogere waardering dan veel andere sectoren op de beurs. Dit is een neerslag van de in het algemeen hogere groei in de technologiesector. Maar problemen zijn er ook. Markten kunnen weliswaar snel worden veroverd, maar ze kunnen ook net zo snel weer verloren gaan.

Niet zelden hebben ook weinig succesvolle bedrijven in de technologie sector een hoge waardering, simpel omdat ze technologiebedrijven zijn. Er zijn vaak enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig, en ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel bedrijven produceren geen winst, of hebben een negatieve cash flow.

Sommige markten worden gekenmerkt door standaards en/of netwerk effecten waardoor het moeilijk is om het leidende bedrijf te beconcurreren. Microsoft is bijvoorbeeld nog steeds de producent van het standaard operatingsysteem en er is zoveel software voor geschreven dat deze positie erg moeilijk onderuit te halen was, ondanks dat er volgens velen betere operatingsystemen waren (dat van Apple bijvoorbeeld).

Het loont de moeite voor de investeerder om zich te verdiepen in de markten en producten, daarmee krijgt de investeerder een gevoel voor de kwetsbaarheden van de positie die het bedrijf ten opzichte van de concurrentie. Maar vaak is het ook zo dat de concurrentie uit het niets komt, zoals Nokia opeens met de iPhone werd geconfronteerd.

Vanwege deze onvoorspelbaarheid zijn er zelfs beleggers die de sector helemaal links laten liggen, Warren Buffet is daar wel het beroemdste voorbeeld van, maar wij denken dat u zich daarmee toch tekort doet als belegger, want het is bij uitstek een sector met enorme winstmogelijkheden.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.