Moet u naar de aandelen analisten luisteren als u belegt ?

Van economen wordt vaak gezegd dat ze allemaal een verschillende mening hebben die elkaar voortdurend tegenspreekt en dat zelfs als je alle economen achter elkaar zou leggen je nog niet tot een conclusie zal komen. De Amerikaanse president Truman verzuchtte al eens dat hij advies van een ‘éénarmige econoom’ wilde aangezien al zijn economische adviseurs hun adviezen inkleden met “on one hand.., on the other hand.”

Met aandelen analisten is het al niet heel anders gesteld. U kunt ze, met name in Amerika, dagelijks bewonderen op de financiële kanalen. Het is heel goed mogelijk dat op het ene kanaal een analist zegt dat u aandelen Intel moet kopen terwijl op een ander kanaal tegelijkertijd een andere analist zegt dat u deze aandelen juist van de hand moet doen.

Dat lijkt curieus, analisten beschouwen immers grosso modo dezelfde informatie. Waarom zijn zij het dan zo vaak oneens met elkaar en moet u eigenlijk wel naar aandelen analisten luisteren? Een aandelen analist is in het leven geroepen om oordelen te geven over de kwaliteit van diverse investeringsproducten. Er zijn drie soorten analisten:

  • Zogenaamde “sell side” analisten. Dit zijn doorgaans degene die het beleggende publiek op de tv ziet. Ze werken doorgaans voor een broker of ander financieel instituut.

  • Zogenaamde “buy side” analisten. Deze werken voor institutionele investeerders of hedge funds en adviseren de werknemers over welke aandelen en andere financiële producten koopwaardig zijn. Deze analisten zijn doorgaans veel minder zichtbaar voor het publiek.

  • Onafhankelijke analisten. Deze werken voor zichzelf en verkopen hun rapporten aan beleggers.

Aandelen analisten bias

Analistenrapporten bestaan in allerlei verschillende kwaliteiten. Een van de belangrijkste zaken die u in de gaten moet houden is wat het belang van de aandelen  analist zelf is en de organisatie waar hij of zij voor werkt. Als u naar een Ford dealer gaat en vraagt wat de beste auto is ligt het antwoord doorgaans voor de hand (ondanks het feit dat de baas van Douwe Egberts recentelijk zijn eigen koffiepads afkraakte, maar dat zijn uitzonderingen).

Vervelend is dat de belangen van analisten lang niet altijd even duidelijk zijn. De meeste financiële organisaties waar sell side analisten voor werken hebben ook een zakenbank die inkomsten voor de bedrijven genereert welke vervolgens op de korrel worden genomen door de analisten.

Tijdens de ‘dot.com’ zeepbel aan het begin van deze eeuw kwamen er flagrante schendingen aan het licht. Henry Blodget, een bekende analist van internet aandelen spoorde het publiek aan tot kopen maar had privé een hele andere mening. Dit bleek uit e-mails (en dit kostte hem uiteindelijk $4 miljoen en een ban voor het leven in de business).

Sindsdien worden financiële instituten geacht een “Chinese muur” tussen hun analisten en de zakenbank van hun bedrijf te hebben. Dit wil zeggen dat deze twee kanten geen contact met elkaar mogen hebben. Maar dit is natuurlijk lastig te controleren en ook zonder contact is het mogelijk dat de analisten niet al te vervelend willen zijn voor de aandelen van bedrijven waar de zakenbank geld aan verdiend.

Recentelijk heeft de Facebook IPO (initial public offering, het naar de beurs brengen van aandelen van een bedrijf) opnieuw voor de nodige opschudding gezorgd en betrokken analisten in een kwaad daglicht gesteld. De Facebook IPO is een voorbeeld van belangenverstrengeling, waarin de aandelen analist werkt voor een organisatie die aandelen bezit van het geanalyseerde bedrijf.

Het kan zelfs simpel zo zijn dat een koopaanbeveling voor extra omzet in de aandelen zorgt, omzet die de broker waar de analist voor werkt ten goede komt.

In Amerika is Jim Cramer’s Mad Money Show op CNBC een begrip. Cramer, een voormalige hedge fund manager, strooit daar dagelijks met koop en verkoop aanbevelingen, maar de methode en motieven werden scherp op de korrel genomen door Saturday Night komiek Jon Stewart. zie hier voor een opmerkelijke video van dat interview (of lees hier een versie van het tijdschrift BusinessWeek).

Maar het hebben van een bias is niet hetzelfde als corrupt zijn dat moeten we ook in de gaten houden. Analisten zijn meestal behoorlijk deskundig en de rapporten zijn vaak zeer lezenswaardig en een goede introductie voor de belegger om zich de belangrijkste krachten die de prestaties van het bedrijf beïnvloeden inzichtelijk maken.

Maar u dient die rapporten niet te zien als de enige zaligmakende bron van informatie, maar simpel als één informatiebron uit vele. Bovendien moet u zich een bepaalde manier van lezen eigen maken waardoor u de eventuele bias er zoveel mogelijk uitfiltert:

  • Concentreert u zich op de cijfers, het is moeilijker om daar een belangrijke bias in te verwerken (al kan het weglaten van bepaalde cijfers daar toch wel voor zorgen).

  • Grafieken, met name technische grafieken kunnen wel informatie bevatten welke veel beleggers over het hoofd zagen. Belangrijke steun- of weerstandsniveaus van de koers, toenemende of juist afnemende koopvolumes, etc.

Beleggen in aandelen; hoedt u voor gouden bergen

Vrijwel iedereen krijgt wekelijks, zo niet dagelijks, ronkende e-mails met de volgende ’10-bagger’ (een aandeel dat tien keer over de kop gaat). Vaak obscure bedrijfjes welke een sluimerend bestaan leiden op nauwelijks gereguleerde markten. Wij raden u ten stelligste af om deze e-mails serieus te nemen, hoe ronkend ze ook klinken, hoe indringend de boodschap ook wordt uitgedragen, en hoe gelikt de presentatie ook is.

Vrijwel zonder uitzondering gaat het hier om louche figuren die òf zelf een berg aandelen van het betreffende bedrijf bezitten, welke ze op het door hun promotiewerk gegenereerde koopvolume doorgaans zo snel mogelijk kwijt wensen te spelen, òf werken in opdracht van het bedrijf zelf zodat belangrijke aandeelhouders van hun stukken af kunnen komen.

Meestal wordt de opleving in de aandelen gevolgd door een even grote, of nog aanzienlijk grotere neergang. Niet doen dus.

Geschreven door BeursProf Beleggenstips. BeursProf is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.

Comments are closed.